Condiciones de reserva

CONDICIONS PER LA RESERVA A LA CASA CIRERA D’AVALL 

- Per tal de poder formalitzar la vostra reserva caldrà fer un avançament del 25% de l’import de l’estada al número de compte que us facilitarem.

- Una vegada fet l’avançament caldrà comunicar-ho enviant per fax o e-mail una còpia de la transferència bancària. Llavors rebreu una confirmació de la reserva.

- La resta de l’import de l’estada, és a dir, el 75% restant caldrà abonar-lo en efectiu, el dia d’entrada a la casa. O també es podrà ingressar en el mateix número de compte abans del dia d’entrada a la casa i portar el justificant de la transferència.

- No s’accepten animals.

- El nombre de persones que ocupen la casa o l’habitació mai pot excedir el nombre estipulat en la reserva. Qualsevol canvi en el nº de persones allotjades caldrà comunicar-ho.

- Disposem de 2 bressols i també hi ha la possibilitat de posar llits addicionals.

- Les hores preferents d’entrada seran, per un cap de setmana, el divendres a partir de les 19:00h i fins les 21:00h, i de sortida el diumenge abans de les 19:00h. Per una setmana complerta, l’entrada serà el dilluns a partir de les 12h i la sortida el diumenge abans de les 19h.

- En compliment de la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana i en concret de l’Ordre IRP 352/2009 sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge a facilitar les dades de les persones que s’hi allotgen, el dia d’entrada caldrà entregar una còpia de tots els DNI/ NIE, de les persones, majors de 16 anys, que s’allotjaran a la casa.

- Obligacions:

Si durant la vostra estada teniu qualsevol avaria o trobeu a faltar alguna cosa o està en mal estat, és imprescindible contactar amb el propietari, per tal de procedir d’immediat a resoldre el problema. No volem que cap inconvenient, que es pugui arreglar, destorbi una estada còmode i agradable.

- Anul·lacions

L’anul·lació d’una reserva produeix unes despeses calculades sobre l'import de la paga i senyal de la reserva: "DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d’allotjament turístic. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1904, pàg. 3725, de 3.6.1994)." Article 32 Rescabalament: L’anul·lació de la reserva donarà lloc en els supòsits que s’esmenten en l’article anterior, a retenir, com a màxim, les quantitats següents: 1. El 5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data fixada per ocupar l’establiment. 2. El 50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb trenta o menys dies i més de set. 3. El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de set dies d’antelació. En cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major, s’aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat per anul·lacions. - Privacitat de les dades: Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en la reserva o formulari per sol·licitar informació, o en altres comunicacions, seran incorporades en un fitxer creat i mantingut per Cal Espinal d’Aguilar, SL. i no seran utilitzades per a cap més finalitat que per la qual foren recollides. L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se per escrit al responsable del fitxer, Cal Espinal d’Aguilar, SL domiciliada al c/ La Serra, 6, 25790 d’Oliana o a través de info@cireradavall.com

LA SEVA RESERVA CONFIRMA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS.